• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3992 pylon dấu hiệu. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là hộp đèn quảng cáo, 2% là biển báo điện tử, và 1% là quảng cáo ngoài trời.

Có 566 pylon dấu hiệu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 98% trong số pylon dấu hiệu một cách tương ứng.