About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 164899 pvc dây kéo túi. Có rất nhiều pvc dây kéo túi lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như zipper top, heat seal, và hand length handle. Bạn cũng có thể chọn từ pu, nylon, và eva pvc dây kéo túi. Cũng như từ recyclable, biodegradable, và moisture proof pvc dây kéo túi.Và bất kể pvc dây kéo túi là zipper bag, stand up pouch, hay bag with valve.