• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1749 pv chuỗi kết hợp hộp. Khoảng 12% trong số các sản phẩm này là các sản phẩm khác liên quan đến năng lượng mặt trời, 3% là các hệ thống chạy bằng năng lượng mặt trời, và 1% là thiết bị phân phối điện.

Có 303 pv chuỗi kết hợp hộp nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, nơi cung cấp 99%, 1% trong số pv chuỗi kết hợp hộp một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 175 với chứng nhận ISO9001, 74 với chứng nhận ISO14001, và 69 với chứng nhận Other.