• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 741 pv mảng kết hợp hộp. Khoảng 57% trong số các sản phẩm này là các sản phẩm khác liên quan đến năng lượng mặt trời, 33% là các hệ thống chạy bằng năng lượng mặt trời. 

Có rất nhiều pv mảng kết hợp hộp lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như ip65. 

Có 739 pv mảng kết hợp hộp nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, nơi cung cấp 99%, 1% trong số pv mảng kết hợp hộp một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 741 với chứng nhận ISO9001, 499 với chứng nhận ISO14001, và 481 với chứng nhận OHSAS18001.