• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Paper Tube

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

biodegradable cosmetic containers

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 332 đẩy lên giấy ống. Khoảng 76% trong số các sản phẩm này là ống bao bì, 12% là hộp giấy, và 1% là vật liệu đóng gói khác.

Có 332 đẩy lên giấy ống nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số đẩy lên giấy ống một cách tương ứng.