• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3909 propane đuốc. Khoảng 18% trong số các sản phẩm này là đèn xì, 1% là bật lửa. 

Có 1098 propane đuốc nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, và Japan, nơi cung cấp 91%, 4%, và 2% trong số propane đuốc một cách tương ứng.