• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 8037 nhà sản xuất trường. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là ba lô, 1% là cặp sách. 

Có rất nhiều nhà sản xuất trường lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như khóa kéo, dây kéo & then cửa. Bạn cũng có thể chọn từ bông nhà sản xuất trường. Cũng như từ 20-35 lít, 36-55 lít, và 30 - 40l nhà sản xuất trường.Và bất kể nhà sản xuất trường là unisex.

Có 1361 nhà sản xuất trường nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Việt Nam, nơi cung cấp 94%, 2%, và 1% trong số nhà sản xuất trường một cách tương ứng.