• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 381 in phiếu giảm giá cuốn sách. Khoảng 74% trong số các sản phẩm này là giấy và bìa in, 42% là in sách, và 8% là in sách quảng cáo.

Có 389 in phiếu giảm giá cuốn sách nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Malaysia, và Ấn Độ, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số in phiếu giảm giá cuốn sách một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 242 với chứng nhận Other, 142 với chứng nhận ISO9001, và 59 với chứng nhận ISO14001.