• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

house prefabricated homes

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.

casas de madeira

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
                            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 16 prefab duplex nhà. Khoảng 50% trong số các sản phẩm này là xây dựng và bất động sản khác. 

Có 11 prefab duplex nhà nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số prefab duplex nhà một cách tương ứng.