• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Tattoo Needle

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

tattoo cartridge

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 30 độ chính xác hình xăm kim. Khoảng 40% trong số các sản phẩm này là súng xăm, 30% là kim xăm. 

Có 25 độ chính xác hình xăm kim nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số độ chính xác hình xăm kim một cách tương ứng.