• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 327 điện kayak. Khoảng 23% trong số các sản phẩm này là ca nô/kayak, 15% là thuyền chèo, và 6% là lướt sóng.

Có 327 điện kayak nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số điện kayak một cách tương ứng.