• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Animal Cages

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

chicken house

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 20754 gia cầm trang trại hai lớp lồng. Khoảng 16% trong số các sản phẩm này là lồng nhốt động vật, 1% là máng cho động vật ăn, và 1% là chuồng, lồng xách và nhà cho thú cưng.

Có 3863 gia cầm trang trại hai lớp lồng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 99% trong số gia cầm trang trại hai lớp lồng một cách tương ứng.