About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 651 kali bromide. Có rất nhiều kali bromide lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như syntheses material intermediates, dyestuff intermediates, và flavor & fragrance intermediates.