• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Traffic Light

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

road flare

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 4235 di động giao thông ánh sáng. Khoảng 7% trong số các sản phẩm này là đèn giao thông, 1% là hệ thống chiếu sáng xe ô tô, và 1% là sản phẩm đường bộ khác.

Có 625 di động giao thông ánh sáng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Malaysia, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số di động giao thông ánh sáng một cách tương ứng.