• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 95 di động năng lượng mặt trời ánh sáng chuyển hướng. Khoảng 51% trong số các sản phẩm này là đèn báo chướng ngại hàng không, 28% là các vật dụng hàng hải khác. 

Có 95 di động năng lượng mặt trời ánh sáng chuyển hướng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số di động năng lượng mặt trời ánh sáng chuyển hướng một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 14 với chứng nhận ISO9001, 8 với chứng nhận Other, và 3 với chứng nhận ISO14001.