• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1006 phổ biến vườn cào. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là cái cào. 

Có rất nhiều phổ biến vườn cào lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như plastic handle, gô, và thép handle. Bạn cũng có thể chọn từ 3in, 18in, và 2in phổ biến vườn cào. Cũng như từ ủi, thép, và nhựa phổ biến vườn cào.Và bất kể phổ biến vườn cào là vườn rake, nuôi rake. 

Có 76 phổ biến vườn cào nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số phổ biến vườn cào một cách tương ứng.