• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

popcorn

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 177 bỏng ngô dây chuyền sản xuất. Khoảng 53% trong số các sản phẩm này là máy làm bỏng ngô, 19% là khác máy snack, và 1% là dây chuyền đóng gói.

Có 177 bỏng ngô dây chuyền sản xuất nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số bỏng ngô dây chuyền sản xuất một cách tương ứng.