• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 474 pmma ống kính đuôi ánh sáng. Khoảng 72% trong số các sản phẩm này là hệ thống chiếu sáng xe ô tô, 11% là hệ thống đèn xe máy, và 1% là đèn xe đạp.

Có 476 pmma ống kính đuôi ánh sáng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Sơn mài Nhật, nơi cung cấp 94%, 5% trong số pmma ống kính đuôi ánh sáng một cách tương ứng.