• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Joysticks & Game Controllers

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

game controller

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 306 chơi trạm điều khiển. Khoảng 54% trong số các sản phẩm này là cần điều khiển và tay chơi game, 23% là phụ kiện trò chơi khác. 

Có rất nhiều chơi trạm điều khiển lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như ps3, ps2, và psp. 

Có 306 chơi trạm điều khiển nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số chơi trạm điều khiển một cách tương ứng.