• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 16490 nhựa bao gồm giày. Khoảng 8% trong số các sản phẩm này là ủng đi mưa, 6% là các sản phẩm an toàn khác, và 1% là túi đóng gói.

Có 16420 nhựa bao gồm giày nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số nhựa bao gồm giày một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 3899 với chứng nhận ISO13485, 2745 với chứng nhận ISO9001, và 1693 với chứng nhận Other.