• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 499 nhựa lát sân vườn lưới. Khoảng 18% trong số các sản phẩm này là ô địa kỹ thuật, 7% là các sản phẩm đào đắp khác, và 1% là khung địa kỹ thuật.

Có rất nhiều nhựa lát sân vườn lưới lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như đào đắp sản phẩm khác, geocells, và geogrids. 

Có 500 nhựa lát sân vườn lưới nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số nhựa lát sân vườn lưới một cách tương ứng.