About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 39195 nhựa túi nước đá. Có rất nhiều nhựa túi nước đá lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như accept. Bạn cũng có thể chọn từ spout top, zipper top, và heat seal nhựa túi nước đá. Cũng như từ plastic, laminated material nhựa túi nước đá.Và bất kể nhựa túi nước đá là moisture proof, recyclable, hay disposable.