• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1733 nhựa tay giỏ có nắp đậy. Có rất nhiều nhựa tay giỏ có nắp đậy lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nhựa. 

Có 175 nhựa tay giỏ có nắp đậy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Vietnam, nơi cung cấp 84%, 10%, và 5% trong số nhựa tay giỏ có nắp đậy một cách tương ứng.