• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 178602 nhà máy trồng. Khoảng 13% trong số các sản phẩm này là lọ và chậu hoa trong vườn, 1% là máy gieo hạt và máy cấy, và 1% là túi trồng cây.

Có rất nhiều nhà máy trồng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như pp, abs, và pe. Bạn cũng có thể chọn từ sứ, clay, và sành nhà máy trồng. Cũng như từ ngô, rơm, và trái dừa nhà máy trồng.

Có 40000 nhà máy trồng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, và India, nơi cung cấp 93%, 2%, và 2% trong số nhà máy trồng một cách tương ứng.