• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

outdoor table tennis table

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 798 pingpong bảng. Khoảng 44% trong số các sản phẩm này là vợt chơi bóng bàn, 20% là bàn bóng bàn, và 15% là sản phẩm bóng bàn khác.

Có 791 pingpong bảng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số pingpong bảng một cách tương ứng.