• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 12327 pine nut. 

Có rất nhiều pine nut lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nguyên, rang, và blanched. Bạn cũng có thể chọn từ chung, hữu cơ, và gmo pine nut. 

Có 11632 pine nut nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Thái Lan, và Phi-líp-pin, nơi cung cấp 63%, 4%, và 1% trong số pine nut một cách tương ứng.