• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Carpet

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

carpet

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 687 đống lông mat. Khoảng 7% trong số các sản phẩm này là thảm, 6% là chiếu, và 1% là lông thú.

Có rất nhiều đống lông mat lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như máy xuất xứ, tay chần sợi nổi vòng, và dệt thoi. Bạn cũng có thể chọn từ 100% acrylic, 100% polyester, và fur đống lông mat. Cũng như từ bathroom, door, và home đống lông mat.Và bất kể đống lông mat là anti-slip, waterproof. 

Có 694 đống lông mat nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 99% trong số đống lông mat một cách tương ứng.