• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 16106 pickup xe tải cẩu. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là cần cẩu, 1% là các loại cần cẩu khác, và 1% là cần cẩu tay quay.

Có 849 pickup xe tải cẩu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Myanmar, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số pickup xe tải cẩu một cách tương ứng.