• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 28104 bút đánh dấu vĩnh viễn. Khoảng 17% trong số các sản phẩm này là bút đánh dấu, 15% là bút đánh dấu vĩnh viễn, và 1% là bút viết bảng trắng.

Có rất nhiều bút đánh dấu vĩnh viễn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như vải, giấy, và bảng trắng. Bạn cũng có thể chọn từ xoá bỏ khô & ướt erase, thường trực bút đánh dấu vĩnh viễn. Cũng như từ colored bút đánh dấu vĩnh viễn. 

Có 6322 bút đánh dấu vĩnh viễn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Japan, và Hàn Quốc, nơi cung cấp 95%, 1%, và 1% trong số bút đánh dấu vĩnh viễn một cách tương ứng.