• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2284 bưu kiện theo dõi. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là đại lý chuyên chở, 1% là chuyển phát nhanh, và 1% là vận tải hàng không.

Có 190 bưu kiện theo dõi nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số bưu kiện theo dõi một cách tương ứng.