• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Paper Bags

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

kraft paper shopping bag

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 84 bìa mỹ phẩm túi giấy. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là túi giấy, 3% là hộp giấy. 

Có rất nhiều bìa mỹ phẩm túi giấy lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như bìa giấy. Bạn cũng có thể chọn từ dây kéo bìa mỹ phẩm túi giấy. Cũng như từ chấp nhận bìa mỹ phẩm túi giấy. Và bất kể bìa mỹ phẩm túi giấy là tái chế, phân hủy sinh học. 

Có 8 bìa mỹ phẩm túi giấy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số bìa mỹ phẩm túi giấy một cách tương ứng.