• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 195124 giấy mô. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là giấy vệ sinh, 1% là giấy chuyên dụng, và 1% là giấy lau mặt.

Có 40000 giấy mô nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 96%, 1%, và 1% trong số giấy mô một cách tương ứng.