• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 5335 palladium. Khoảng 35% trong số các sản phẩm này là chất xúc tác, 5% là bán thành phẩm dược, và 3% là kim loại và sản phẩm từ kim loại khác.Có 5183 palladium nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Thái Lan, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số palladium một cách tương ứng.các sản phẩm Palladium phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và South America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 910 với chứng nhận ISO9001, 331 với chứng nhận Other, và 231 với chứng nhận ISO14001.