• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 674 paintball tùy chỉnh đánh dấu. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là bút đánh dấu, 1% là bút đánh dấu vĩnh viễn, và 1% là bút viết bảng trắng.

Có 134 paintball tùy chỉnh đánh dấu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, và Pakistan, nơi cung cấp 79%, 17%, và 1% trong số paintball tùy chỉnh đánh dấu một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 16 với chứng nhận ISO9001, 4 với chứng nhận Other, và 1 với chứng nhận FSC.