Swansoft Hộp Nhựa Khay Niêm Phong Máy/Chân Không Bát Niêm Phong Với Khí Xả/Tự Động Nhựa Thực Phẩm Bữa Ăn Salad Khay niêm Phong
Swansoft Hộp Nhựa Khay Niêm Phong Máy/Chân Không Bát Niêm Phong Với Khí Xả/Tự Động Nhựa Thực Phẩm Bữa Ăn Salad Khay niêm Phong
Swansoft Hộp Nhựa Khay Niêm Phong Máy/Chân Không Bát Niêm Phong Với Khí Xả/Tự Động Nhựa Thực Phẩm Bữa Ăn Salad Khay niêm Phong
Swansoft Hộp Nhựa Khay Niêm Phong Máy/Chân Không Bát Niêm Phong Với Khí Xả/Tự Động Nhựa Thực Phẩm Bữa Ăn Salad Khay niêm Phong
Swansoft Hộp Nhựa Khay Niêm Phong Máy/Chân Không Bát Niêm Phong Với Khí Xả/Tự Động Nhựa Thực Phẩm Bữa Ăn Salad Khay niêm Phong
Swansoft Hộp Nhựa Khay Niêm Phong Máy/Chân Không Bát Niêm Phong Với Khí Xả/Tự Động Nhựa Thực Phẩm Bữa Ăn Salad Khay niêm Phong

Swansoft Hộp Nhựa Khay Niêm Phong Máy/Chân Không Bát Niêm Phong Với Khí Xả/Tự Động Nhựa Thực Phẩm Bữa Ăn Salad Khay niêm Phong

Sẵn sàng vận chuyển
520,00 US$ - 560,00 US$
Min Order: 1 Cái
Type: Sealing Machine
Packaging Material: Metal
Packaging Type: Cans
Driven Type: Electric
5 yrs
Máy Hàn Kín Bằng Nhôm Nhựa Đựng Trà Bong Bóng Đường Kính Điều Chỉnh Được 40-100Mm Máy Đóng Kín Lon/Lon Bia Tự Động
Máy Hàn Kín Bằng Nhôm Nhựa Đựng Trà Bong Bóng Đường Kính Điều Chỉnh Được 40-100Mm Máy Đóng Kín Lon/Lon Bia Tự Động
Máy Hàn Kín Bằng Nhôm Nhựa Đựng Trà Bong Bóng Đường Kính Điều Chỉnh Được 40-100Mm Máy Đóng Kín Lon/Lon Bia Tự Động
Máy Hàn Kín Bằng Nhôm Nhựa Đựng Trà Bong Bóng Đường Kính Điều Chỉnh Được 40-100Mm Máy Đóng Kín Lon/Lon Bia Tự Động
Máy Hàn Kín Bằng Nhôm Nhựa Đựng Trà Bong Bóng Đường Kính Điều Chỉnh Được 40-100Mm Máy Đóng Kín Lon/Lon Bia Tự Động
Máy Hàn Kín Bằng Nhôm Nhựa Đựng Trà Bong Bóng Đường Kính Điều Chỉnh Được 40-100Mm Máy Đóng Kín Lon/Lon Bia Tự Động

Máy Hàn Kín Bằng Nhôm Nhựa Đựng Trà Bong Bóng Đường Kính Điều Chỉnh Được 40-100Mm Máy Đóng Kín Lon/Lon Bia Tự Động

360,00 US$ - 530,00 US$
Min Order: 1.0 Bộ
Type: Sealing Machine
Packaging Material: Metal
Packaging Type: Barrel
Driven Type: Electric
2 yrs
Cuộn Màng Nhôm Giấy Thủ Công Máy Đóng Nắp Lon Nhựa Đóng Gói Bong Bóng Máy Đóng Nắp Và Đóng Nắp Cốc Mứt Trà
Cuộn Màng Nhôm Giấy Thủ Công Máy Đóng Nắp Lon Nhựa Đóng Gói Bong Bóng Máy Đóng Nắp Và Đóng Nắp Cốc Mứt Trà
Cuộn Màng Nhôm Giấy Thủ Công Máy Đóng Nắp Lon Nhựa Đóng Gói Bong Bóng Máy Đóng Nắp Và Đóng Nắp Cốc Mứt Trà
Cuộn Màng Nhôm Giấy Thủ Công Máy Đóng Nắp Lon Nhựa Đóng Gói Bong Bóng Máy Đóng Nắp Và Đóng Nắp Cốc Mứt Trà
Cuộn Màng Nhôm Giấy Thủ Công Máy Đóng Nắp Lon Nhựa Đóng Gói Bong Bóng Máy Đóng Nắp Và Đóng Nắp Cốc Mứt Trà
Cuộn Màng Nhôm Giấy Thủ Công Máy Đóng Nắp Lon Nhựa Đóng Gói Bong Bóng Máy Đóng Nắp Và Đóng Nắp Cốc Mứt Trà

Cuộn Màng Nhôm Giấy Thủ Công Máy Đóng Nắp Lon Nhựa Đóng Gói Bong Bóng Máy Đóng Nắp Và Đóng Nắp Cốc Mứt Trà

40,00 US$ - 50,00 US$
Min Order: 1 Bộ
Type: Sealing Machine
Packaging Material: Paper
Packaging Type: Foil
1 yrs
Máy Niêm Phong Băng Liên Tục Máy Niêm Phong Mực Rắn Túi Nhựa Máy Niêm Phong Nhiệt Máy Niêm Phong Băng Để Đóng Gói Thực Phẩm
Máy Niêm Phong Băng Liên Tục Máy Niêm Phong Mực Rắn Túi Nhựa Máy Niêm Phong Nhiệt Máy Niêm Phong Băng Để Đóng Gói Thực Phẩm
Máy Niêm Phong Băng Liên Tục Máy Niêm Phong Mực Rắn Túi Nhựa Máy Niêm Phong Nhiệt Máy Niêm Phong Băng Để Đóng Gói Thực Phẩm
Máy Niêm Phong Băng Liên Tục Máy Niêm Phong Mực Rắn Túi Nhựa Máy Niêm Phong Nhiệt Máy Niêm Phong Băng Để Đóng Gói Thực Phẩm
Máy Niêm Phong Băng Liên Tục Máy Niêm Phong Mực Rắn Túi Nhựa Máy Niêm Phong Nhiệt Máy Niêm Phong Băng Để Đóng Gói Thực Phẩm
Máy Niêm Phong Băng Liên Tục Máy Niêm Phong Mực Rắn Túi Nhựa Máy Niêm Phong Nhiệt Máy Niêm Phong Băng Để Đóng Gói Thực Phẩm

Máy Niêm Phong Băng Liên Tục Máy Niêm Phong Mực Rắn Túi Nhựa Máy Niêm Phong Nhiệt Máy Niêm Phong Băng Để Đóng Gói Thực Phẩm

830,00 US$
Min Order: 1 Đơn vị
Type: Sealing Machine
Packaging Material: Plastic
Packaging Type: Bags
Driven Type: Electric
4 yrsverify
2022 Tốc Độ Cao Nhà Máy 4S Hoàn Toàn Tự Động Tin Có Thể Niêm Phong Máy Mojito Chai Niêm Phong Ghép Mí Lon Giá Với Lon Máy Đóng Gói
2022 Tốc Độ Cao Nhà Máy 4S Hoàn Toàn Tự Động Tin Có Thể Niêm Phong Máy Mojito Chai Niêm Phong Ghép Mí Lon Giá Với Lon Máy Đóng Gói
2022 Tốc Độ Cao Nhà Máy 4S Hoàn Toàn Tự Động Tin Có Thể Niêm Phong Máy Mojito Chai Niêm Phong Ghép Mí Lon Giá Với Lon Máy Đóng Gói
2022 Tốc Độ Cao Nhà Máy 4S Hoàn Toàn Tự Động Tin Có Thể Niêm Phong Máy Mojito Chai Niêm Phong Ghép Mí Lon Giá Với Lon Máy Đóng Gói
2022 Tốc Độ Cao Nhà Máy 4S Hoàn Toàn Tự Động Tin Có Thể Niêm Phong Máy Mojito Chai Niêm Phong Ghép Mí Lon Giá Với Lon Máy Đóng Gói
2022 Tốc Độ Cao Nhà Máy 4S Hoàn Toàn Tự Động Tin Có Thể Niêm Phong Máy Mojito Chai Niêm Phong Ghép Mí Lon Giá Với Lon Máy Đóng Gói

2022 Tốc Độ Cao Nhà Máy 4S Hoàn Toàn Tự Động Tin Có Thể Niêm Phong Máy Mojito Chai Niêm Phong Ghép Mí Lon Giá Với Lon Máy Đóng Gói

Sẵn sàng vận chuyển
340,00 US$ - 480,00 US$
Min Order: 1 Bộ
Shipping per piece: 430,00 US$
Type: Sealing Machine
Packaging Material: Glass
Packaging Type: Bottles
Driven Type: Electric
6 yrs
Đóng gói gạo máy với sealer và băng tải Thức Ăn đóng bao pellet máy máy Phân Bón trọng người đàn bà vô máy
Đóng gói gạo máy với sealer và băng tải Thức Ăn đóng bao pellet máy máy Phân Bón trọng người đàn bà vô máy
Đóng gói gạo máy với sealer và băng tải Thức Ăn đóng bao pellet máy máy Phân Bón trọng người đàn bà vô máy
Đóng gói gạo máy với sealer và băng tải Thức Ăn đóng bao pellet máy máy Phân Bón trọng người đàn bà vô máy

Đóng gói gạo máy với sealer và băng tải Thức Ăn đóng bao pellet máy máy Phân Bón trọng người đàn bà vô máy

2.500,00 US$
Min Order: 1 Bộ
Type: Multi-Function Packaging Machine
Packaging Material: Plastic
Packaging Type: Bags
Function: Filling
6 yrs
Niêm Phong Thực Phẩm Mini Hộ Gia Đình Niêm Phong Máy Nhiệt Túi Niêm Phong Capper Túi Clips ElectricPlastic Túi Bao Bì Thực Phẩm Niêm Phong
Niêm Phong Thực Phẩm Mini Hộ Gia Đình Niêm Phong Máy Nhiệt Túi Niêm Phong Capper Túi Clips ElectricPlastic Túi Bao Bì Thực Phẩm Niêm Phong
Niêm Phong Thực Phẩm Mini Hộ Gia Đình Niêm Phong Máy Nhiệt Túi Niêm Phong Capper Túi Clips ElectricPlastic Túi Bao Bì Thực Phẩm Niêm Phong
Niêm Phong Thực Phẩm Mini Hộ Gia Đình Niêm Phong Máy Nhiệt Túi Niêm Phong Capper Túi Clips ElectricPlastic Túi Bao Bì Thực Phẩm Niêm Phong
Niêm Phong Thực Phẩm Mini Hộ Gia Đình Niêm Phong Máy Nhiệt Túi Niêm Phong Capper Túi Clips ElectricPlastic Túi Bao Bì Thực Phẩm Niêm Phong
Niêm Phong Thực Phẩm Mini Hộ Gia Đình Niêm Phong Máy Nhiệt Túi Niêm Phong Capper Túi Clips ElectricPlastic Túi Bao Bì Thực Phẩm Niêm Phong

Niêm Phong Thực Phẩm Mini Hộ Gia Đình Niêm Phong Máy Nhiệt Túi Niêm Phong Capper Túi Clips ElectricPlastic Túi Bao Bì Thực Phẩm Niêm Phong

0,59 US$ - 0,89 US$
Min Order: 100 Cái
Type: Sealing Machine
Packaging Material: Paper
Packaging Type: Bags
Driven Type: Electric
3 yrsverify
AA153 Xách Tay Mini Niêm Phong Máy Cầm Tay Nhiệt Niêm Phong Thực Phẩm Saver Cho Túi Nhựa Phụ Kiện Nhà Bếp Snack Bag Đóng Gói Niêm Phong
AA153 Xách Tay Mini Niêm Phong Máy Cầm Tay Nhiệt Niêm Phong Thực Phẩm Saver Cho Túi Nhựa Phụ Kiện Nhà Bếp Snack Bag Đóng Gói Niêm Phong
AA153 Xách Tay Mini Niêm Phong Máy Cầm Tay Nhiệt Niêm Phong Thực Phẩm Saver Cho Túi Nhựa Phụ Kiện Nhà Bếp Snack Bag Đóng Gói Niêm Phong
AA153 Xách Tay Mini Niêm Phong Máy Cầm Tay Nhiệt Niêm Phong Thực Phẩm Saver Cho Túi Nhựa Phụ Kiện Nhà Bếp Snack Bag Đóng Gói Niêm Phong
AA153 Xách Tay Mini Niêm Phong Máy Cầm Tay Nhiệt Niêm Phong Thực Phẩm Saver Cho Túi Nhựa Phụ Kiện Nhà Bếp Snack Bag Đóng Gói Niêm Phong
AA153 Xách Tay Mini Niêm Phong Máy Cầm Tay Nhiệt Niêm Phong Thực Phẩm Saver Cho Túi Nhựa Phụ Kiện Nhà Bếp Snack Bag Đóng Gói Niêm Phong

AA153 Xách Tay Mini Niêm Phong Máy Cầm Tay Nhiệt Niêm Phong Thực Phẩm Saver Cho Túi Nhựa Phụ Kiện Nhà Bếp Snack Bag Đóng Gói Niêm Phong

Sẵn sàng vận chuyển
0,29 US$ - 0,48 US$
Min Order: 200 Cái
Shipping per piece: 0,27 US$
Type: Sealing Machine
Packaging Material: Plastic
Packaging Type: Bags
Driven Type: Electric
5 yrsverify
About products and suppliers:
máy đóng gói niêm phong được sử dụng để niêm phong các gói và vật chứa riêng lẻ chứa chất lỏng, bột, chất xịt và các chất tương tự khác .. máy đóng gói niêm phong cũng được sử dụng trong trường hợp vật liệu đóng gói chẳng hạn như bình chứa khí dung, chai, hộp và thùng carton. Alibaba.com cung cấp công nghệ đỉnh cao cùng với sự am hiểu bẩm sinh về các yêu cầu của thị trường, để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. máy đóng gói niêm phong.
máy đóng gói niêm phong được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, y tế, đồ uống, mỹ phẩm, thực phẩm và điện tử. Tại Alibaba.com, bạn sẽ tìm thấy các phiên bản khác nhau của. máy đóng gói niêm phong với các chức năng khác nhau, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và giữ thiết kế phù hợp và xử lý an toàn đi đầu. Các. máy đóng gói niêm phong nên được chọn sau khi phân tích đầy đủ các tính năng và ứng dụng của nó.

Điều quan trọng nhất là các con dấu được tạo ra bởi những thứ này. máy đóng gói niêm phong đã được chứng minh là chịu được thử thách của thời gian, áp suất và nhiệt độ. Một số phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm tra độ bền của chúng. máy đóng gói niêm phong và sau khi vượt qua các giao thức xác minh và xác thực này, máy đóng gói niêm phong được coi là phù hợp để sử dụng cuối cùng trên thị trường.

Với hiệu suất tối ưu, thân thiện với người dùng và cài đặt dễ dàng, Alibaba.com cung cấp nhiều loại. máy đóng gói niêm phong cho người mua phù hợp với túi tiền của họ. Bất kể yêu cầu của bạn là gì, Alibaba.com có một cái gì đó cho tất cả mọi người!

Haven't found the right supplier yet ? Let matching verified suppliers find you.

Get Quotation Now

FREE

Request for Quotation