Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công
Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công
Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công
Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công
Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công
Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công

Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công

Sẵn sàng vận chuyển
20,00 US$ - 35,00 US$
Min Order: 1 Bộ
Shipping per piece: 34,38 US$
Type: Sealing Machine
Packaging Material: Plastic
Packaging Type: Pouch
Driven Type: Electric
1 yrs
Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công
Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công
Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công
Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công
Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công
Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công

Máy Niêm Phong Túi Thực Phẩm Thủ Công Nhà Máy Máy Niêm Phong Thủ Công Máy Đóng Gói Thủ Công

Sẵn sàng vận chuyển
20,00 US$ - 35,00 US$
Min Order: 1 Bộ
Shipping per piece: 34,45 US$
Type: Sealing Machine
Packaging Material: Plastic
Packaging Type: Pouch
Driven Type: Electric
1 yrs
JINYI Khay Niêm Phong Bốn Bên Bao Bì Thông Minh Chất Lượng Cao DQ-4 Máy Đóng Gói Khay Trái Cây Thực Phẩm Máy Đóng Gói Khay Thực Phẩm
JINYI Khay Niêm Phong Bốn Bên Bao Bì Thông Minh Chất Lượng Cao DQ-4 Máy Đóng Gói Khay Trái Cây Thực Phẩm Máy Đóng Gói Khay Thực Phẩm
JINYI Khay Niêm Phong Bốn Bên Bao Bì Thông Minh Chất Lượng Cao DQ-4 Máy Đóng Gói Khay Trái Cây Thực Phẩm Máy Đóng Gói Khay Thực Phẩm
JINYI Khay Niêm Phong Bốn Bên Bao Bì Thông Minh Chất Lượng Cao DQ-4 Máy Đóng Gói Khay Trái Cây Thực Phẩm Máy Đóng Gói Khay Thực Phẩm
JINYI Khay Niêm Phong Bốn Bên Bao Bì Thông Minh Chất Lượng Cao DQ-4 Máy Đóng Gói Khay Trái Cây Thực Phẩm Máy Đóng Gói Khay Thực Phẩm
JINYI Khay Niêm Phong Bốn Bên Bao Bì Thông Minh Chất Lượng Cao DQ-4 Máy Đóng Gói Khay Trái Cây Thực Phẩm Máy Đóng Gói Khay Thực Phẩm

JINYI Khay Niêm Phong Bốn Bên Bao Bì Thông Minh Chất Lượng Cao DQ-4 Máy Đóng Gói Khay Trái Cây Thực Phẩm Máy Đóng Gói Khay Thực Phẩm

300,00 US$ - 450,00 US$
Min Order: 1 Bộ
Type: Sealing Machine
Packaging Material: Plastic
Packaging Type: Case
Driven Type: Electric
2 yrsverify
Máy Hút Chân Không Để Bàn Máy Đóng Gói Thực Phẩm DZ-400 Máy Đóng Gói Thực Phẩm Lớn Tự Động Máy Đóng Gói Nén Nấu Chín
Máy Hút Chân Không Để Bàn Máy Đóng Gói Thực Phẩm DZ-400 Máy Đóng Gói Thực Phẩm Lớn Tự Động Máy Đóng Gói Nén Nấu Chín
Máy Hút Chân Không Để Bàn Máy Đóng Gói Thực Phẩm DZ-400 Máy Đóng Gói Thực Phẩm Lớn Tự Động Máy Đóng Gói Nén Nấu Chín
Máy Hút Chân Không Để Bàn Máy Đóng Gói Thực Phẩm DZ-400 Máy Đóng Gói Thực Phẩm Lớn Tự Động Máy Đóng Gói Nén Nấu Chín
Máy Hút Chân Không Để Bàn Máy Đóng Gói Thực Phẩm DZ-400 Máy Đóng Gói Thực Phẩm Lớn Tự Động Máy Đóng Gói Nén Nấu Chín
Máy Hút Chân Không Để Bàn Máy Đóng Gói Thực Phẩm DZ-400 Máy Đóng Gói Thực Phẩm Lớn Tự Động Máy Đóng Gói Nén Nấu Chín

Máy Hút Chân Không Để Bàn Máy Đóng Gói Thực Phẩm DZ-400 Máy Đóng Gói Thực Phẩm Lớn Tự Động Máy Đóng Gói Nén Nấu Chín

Sẵn sàng vận chuyển
1.385,00 US$
Min Order: 1 Bộ
Shipping per piece: 0,00 US$
Type: Multi-Function Packaging Machine
Packaging Material: Plastic
Packaging Type: Bags
Function: Sealing
1 yrs
YETO Máy Hàn Kín Kem Mỹ Phẩm Dạng Ống Nhựa Bán Tự Động Máy Hàn Kín Siêu Âm Dạng Ống Mềm Dán Gel
YETO Máy Hàn Kín Kem Mỹ Phẩm Dạng Ống Nhựa Bán Tự Động Máy Hàn Kín Siêu Âm Dạng Ống Mềm Dán Gel
YETO Máy Hàn Kín Kem Mỹ Phẩm Dạng Ống Nhựa Bán Tự Động Máy Hàn Kín Siêu Âm Dạng Ống Mềm Dán Gel
YETO Máy Hàn Kín Kem Mỹ Phẩm Dạng Ống Nhựa Bán Tự Động Máy Hàn Kín Siêu Âm Dạng Ống Mềm Dán Gel
YETO Máy Hàn Kín Kem Mỹ Phẩm Dạng Ống Nhựa Bán Tự Động Máy Hàn Kín Siêu Âm Dạng Ống Mềm Dán Gel
YETO Máy Hàn Kín Kem Mỹ Phẩm Dạng Ống Nhựa Bán Tự Động Máy Hàn Kín Siêu Âm Dạng Ống Mềm Dán Gel

YETO Máy Hàn Kín Kem Mỹ Phẩm Dạng Ống Nhựa Bán Tự Động Máy Hàn Kín Siêu Âm Dạng Ống Mềm Dán Gel

3.800,00 US$ - 9.800,00 US$
Min Order: 1 Bộ
Type: Multi-Function Packaging Machine
Packaging Material: Plastic
Function: Filling
2 yrs
Tự Động Liên Tục Thực Phẩm Nhôm Foil Túi Nhựa Niêm Phong Máy Giấy Pouch Phim Bao Bì Nhiệt Seal Sealer
Tự Động Liên Tục Thực Phẩm Nhôm Foil Túi Nhựa Niêm Phong Máy Giấy Pouch Phim Bao Bì Nhiệt Seal Sealer
Tự Động Liên Tục Thực Phẩm Nhôm Foil Túi Nhựa Niêm Phong Máy Giấy Pouch Phim Bao Bì Nhiệt Seal Sealer
Tự Động Liên Tục Thực Phẩm Nhôm Foil Túi Nhựa Niêm Phong Máy Giấy Pouch Phim Bao Bì Nhiệt Seal Sealer
Tự Động Liên Tục Thực Phẩm Nhôm Foil Túi Nhựa Niêm Phong Máy Giấy Pouch Phim Bao Bì Nhiệt Seal Sealer

Tự Động Liên Tục Thực Phẩm Nhôm Foil Túi Nhựa Niêm Phong Máy Giấy Pouch Phim Bao Bì Nhiệt Seal Sealer

Sẵn sàng vận chuyển
220,00 US$ - 270,00 US$
Min Order: 1 Bộ
Shipping per piece: 127,58 US$
Type: Multi-Function Packaging Machine
Packaging Material: Paper
Packaging Type: Film
Function: Filling
2 yrs
Máy Đóng Gói Kẹo Băng Hiệu Quả Cao Máy Đóng Gói Và Đóng Gói Kẹo Băng
Máy Đóng Gói Kẹo Băng Hiệu Quả Cao Máy Đóng Gói Và Đóng Gói Kẹo Băng
Máy Đóng Gói Kẹo Băng Hiệu Quả Cao Máy Đóng Gói Và Đóng Gói Kẹo Băng
Máy Đóng Gói Kẹo Băng Hiệu Quả Cao Máy Đóng Gói Và Đóng Gói Kẹo Băng
Máy Đóng Gói Kẹo Băng Hiệu Quả Cao Máy Đóng Gói Và Đóng Gói Kẹo Băng
Máy Đóng Gói Kẹo Băng Hiệu Quả Cao Máy Đóng Gói Và Đóng Gói Kẹo Băng

Máy Đóng Gói Kẹo Băng Hiệu Quả Cao Máy Đóng GóiĐóng Gói Kẹo Băng

Sẵn sàng vận chuyển
690,00 US$ - 990,00 US$
Min Order: 1 Bộ
Shipping per piece: 472,84 US$
Type: Multi-Function Packaging Machine
Packaging Material: Plastic
Packaging Type: Film
10 yrsverify
Neweek Cốc Sữa Chua Thương Mại Máy Đóng Gói Chân Không Niêm Phong
Neweek Cốc Sữa Chua Thương Mại Máy Đóng Gói Chân Không Niêm Phong
Neweek Cốc Sữa Chua Thương Mại Máy Đóng Gói Chân Không Niêm Phong
Neweek Cốc Sữa Chua Thương Mại Máy Đóng Gói Chân Không Niêm Phong
Neweek Cốc Sữa Chua Thương Mại Máy Đóng Gói Chân Không Niêm Phong
Neweek Cốc Sữa Chua Thương Mại Máy Đóng Gói Chân Không Niêm Phong

Neweek Cốc Sữa Chua Thương Mại Máy Đóng Gói Chân Không Niêm Phong

3.422,00 US$ - 8.670,00 US$
Min Order: 1.0 Bộ
Type: Sealing Machine
Packaging Material: Paper
Packaging Type: Bottles
Driven Type: Pneumatic
8 yrsverify
About products and suppliers:
máy đóng gói niêm phong được sử dụng để niêm phong các gói và vật chứa riêng lẻ chứa chất lỏng, bột, chất xịt và các chất tương tự khác .. máy đóng gói niêm phong cũng được sử dụng trong trường hợp vật liệu đóng gói chẳng hạn như bình chứa khí dung, chai, hộp và thùng carton. Alibaba.com cung cấp công nghệ đỉnh cao cùng với sự am hiểu bẩm sinh về các yêu cầu của thị trường, để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. máy đóng gói niêm phong.
máy đóng gói niêm phong được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, y tế, đồ uống, mỹ phẩm, thực phẩm và điện tử. Tại Alibaba.com, bạn sẽ tìm thấy các phiên bản khác nhau của. máy đóng gói niêm phong với các chức năng khác nhau, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và giữ thiết kế phù hợp và xử lý an toàn đi đầu. Các. máy đóng gói niêm phong nên được chọn sau khi phân tích đầy đủ các tính năng và ứng dụng của nó.

Điều quan trọng nhất là các con dấu được tạo ra bởi những thứ này. máy đóng gói niêm phong đã được chứng minh là chịu được thử thách của thời gian, áp suất và nhiệt độ. Một số phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm tra độ bền của chúng. máy đóng gói niêm phong và sau khi vượt qua các giao thức xác minh và xác thực này, máy đóng gói niêm phong được coi là phù hợp để sử dụng cuối cùng trên thị trường.

Với hiệu suất tối ưu, thân thiện với người dùng và cài đặt dễ dàng, Alibaba.com cung cấp nhiều loại. máy đóng gói niêm phong cho người mua phù hợp với túi tiền của họ. Bất kể yêu cầu của bạn là gì, Alibaba.com có một cái gì đó cho tất cả mọi người!

Haven't found the right supplier yet ? Let matching verified suppliers find you.

Get Quotation Now

FREE

Request for Quotation