• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 4255 trên cao băng tải. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là băng tải, 3% là xích truyền động, và 1% là máy tráng phủ kim loại.

Có 593 trên cao băng tải nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số trên cao băng tải một cách tương ứng.