About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 6212 ngoài trời bằng gỗ rèm. Có rất nhiều ngoài trời bằng gỗ rèm lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như fabric, plastic, và metal. Bạn cũng có thể chọn từ built-in, ceiling installation, và side installation ngoài trời bằng gỗ rèm. Cũng như từ horizontal, vertical ngoài trời bằng gỗ rèm.Và bất kể ngoài trời bằng gỗ rèm là wide blade, narrow blade.