• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 769 sân chơi ngoài trời mới nhất thiết kế. Có 769 sân chơi ngoài trời mới nhất thiết kế nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và gà tây, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số sân chơi ngoài trời mới nhất thiết kế một cách tương ứng.các sản phẩm Sân chơi ngoài trời mới nhất thiết kế phổ biến nhất tại South America, North America, và Domestic Market. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 438 với chứng nhận ISO9001, 222 với chứng nhận ISO14001, và 208 với chứng nhận OHSAS18001.