• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1781 hữu cơ guar gum. Khoảng 7% trong số các sản phẩm này là chất làm đặc, 4% là bộ ổn định, và 3% là chất nhũ hóa.

Có 246 hữu cơ guar gum nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Thái Lan, nơi cung cấp 58%, 9%, và 6% trong số hữu cơ guar gum một cách tương ứng.