• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1974 hữu cơ agar agar. Khoảng 11% trong số các sản phẩm này là chất làm đặc, 8% là bộ ổn định, và 2% là chất tạo ngọt.

Có 430 hữu cơ agar agar nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 77%, 13%, và 1% trong số hữu cơ agar agar một cách tương ứng.