About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 6322885 opp túi. Có rất nhiều opp túi lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như zipper top, drawstring. Bạn cũng có thể chọn từ plastic, 100% polyester opp túi. Cũng như từ recyclable, disposable, và recycled materials opp túi.Và bất kể opp túi là stand up pouch.