• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Drums, Pails & Barrels

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

5 gallon bucket

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1235 thùng dầu bán. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là thùng phi, xô và thùng tô nô. 

Có rất nhiều thùng dầu bán lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như xăng, sơn. Bạn cũng có thể chọn từ thép thùng dầu bán. Cũng như từ barrel thùng dầu bán. 

Có 1235 thùng dầu bán nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số thùng dầu bán một cách tương ứng.