• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 43 ngoài khơi giàn khoan. Khoảng 44% trong số các sản phẩm này là giàn khoan khai thác, 18% là máy khoan mỏ dầu, và 2% là phụ tùng máy khai thác.

Có rất nhiều ngoài khơi giàn khoan lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như giếng dầu, nước vâng, và ore. 

Có 43 ngoài khơi giàn khoan nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số ngoài khơi giàn khoan một cách tương ứng.