• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1971 dung dịch dinh dưỡng agar. Khoảng 17% trong số các sản phẩm này là chất làm đặc, 16% là bộ ổn định, và 4% là chất điều chỉnh độ chua.

Có 435 dung dịch dinh dưỡng agar nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, nơi cung cấp 98%, 1% trong số dung dịch dinh dưỡng agar một cách tương ứng.