• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 6977 npk phân bón hợp chất te. Khoảng 9% trong số các sản phẩm này là phân bón hỗn hợp, 1% là phân bón hữu cơ. 

Có 709 npk phân bón hợp chất te nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, và Malaysia, nơi cung cấp 90%, 1%, và 1% trong số npk phân bón hợp chất te một cách tương ứng.