• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 26 bắc tour trọn gói. Có 5 bắc tour trọn gói nhà cung cấp, chủ yếu tại Southeast Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Việt Nam, Trung Quốc, và Đức, nơi cung cấp 60%, 20%, và 20% trong số bắc tour trọn gói một cách tương ứng.các sản phẩm Bắc tour trọn gói phổ biến nhất tại Southeast Asia, Eastern Europe, và South America.