• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 5783 axit nitric. Khoảng 34% trong số các sản phẩm này là axit vô cơ, 1% là bán thành phẩm nông hóa học, và 1% là nguyên liệu thô hóa chất hàng ngày khác.Có rất nhiều axit nitric lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như công nghiệp lớp, nông nghiệp lớp, và trong thực phẩm. Có 5611 axit nitric nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Thái Lan, nơi cung cấp 94%, 1%, và 1% trong số axit nitric một cách tương ứng.các sản phẩm Axit nitric phổ biến nhất tại Southeast Asia, South America, và Africa. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 3281 với chứng nhận ISO9001, 466 với chứng nhận ISO14001, và 403 với chứng nhận Other.