• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1327 nitinol bộ nhớ dây. Khoảng 77% trong số các sản phẩm này là dây titan, 1% là bộ phận và tìm kiếm trang sức, và 1% là dây điện.

Có 1326 nitinol bộ nhớ dây nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Xin-ga-po, và Ấn Độ, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số nitinol bộ nhớ dây một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 767 với chứng nhận ISO9001, 194 với chứng nhận ISO13485, và 127 với chứng nhận Other.