• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Telescope & Binoculars

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

telescope astronomical professional

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1735 nikula ống nhòm. Khoảng 12% trong số các sản phẩm này là kính viễn vọng và ống nhòm, 1% là ngoài trời kính thiên văn. 

Có 222 nikula ống nhòm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 99%, 1% trong số nikula ống nhòm một cách tương ứng.